DULCOTEST® kloordioksiidi andurid

  • Astmelised mõõtevahemikud 0,01–10 mg / l

Astmelised mõõtevahemikud 0,01–10 mg / l Kloordioksiidi mõõtmine DULCOTEST® anduritega pakub kõigi oksüdeerimis- ja desinfitseerimisülesannete jaoks täpseid, usaldusväärseid, rakendusspetsiifilisi mõõdetud väärtusi reaalajas.

Lisainfo: https://www.prominent.com/en/Products/Products/Measuring-Control-and-Sensor-Technology/Sensors/p-sensors-chlorine-dioxide.html

Content missing