membraan dosaatorpump

  • Tootlikus: 1 - 60 l / h; 25 - 1 bar
  • Nafta, gaas ja naftakeemia
  • Kaevandamine
  • Kasutamiseks piirkondades, kus on gaaside ja aurude oht