Hekes Eesti OÜ tegevusalad

Vee- ja kanalisatsioonipumbad

Pumbasüsteemid

Eripumbad ja seadmed

Segurid

Rendipumbad

Pumpade müük, hooldus ja remont