Polümeeride mõõtesüsteemid

  • Eraldamiskiirus kuni 8000 l / h
  • Joogiveepuhastus
  • Reovee puhastamine (tööstus ja kohalikud omavalitsused)
  • Muda kastmine