Doseerimis- ja drenaažijaam

  • IBC-de ladustamine ja äravool kuni 1000 l
  • Kemikaalide doseerimine kuni 1000 l / h