Hekes Eesti OÜ hooldusesse/remonti võetava pumba vastuvõtmise ja väljastamise kord:

1. Pumba töösse võtmisel vajalik informatsioon:

    • ettevõtte nimi
    • kontaktisik ja telefoni number
    • kliendi allkirjad üleandmise ja vastuvõtmise kohta.

2. Kliendi esindaja allkiri registris kinnitab pumba üleandmist Hekes Eesti OÜ´le.
3. Kliendi esindaja allkiri registris kinnitab, et klient on pumba pärast remonti/hooldust kätte saanud.
4. Pumba soovitame ära viia hiljemalt 14-päeva jooksul peale remondi /hoolduse teostamise teavituse saamist.
5. Kui peale teavituse saamist 2 kuu jooksul klient oma pumpale järele pole tulnud, on Hekes Eesti OÜ-l õigus           pump utiliseerida.