Joogivee ja reovee puhastamise mõõtmis- ja juhtimissüsteemid

  • Veetöötlus ning toidu- ja joogitööstuse veepuhastuseks.

  • Olme- ja tööstusreovee puhastamiseks