PROJEKTID

 • 2019 juuli Oru keskuse veetöötlusjaam (Harjumaa). Pilt.
 • 2019 Tallinna Vesi AS Hange Sadeveepumpla Tartu mnt (Tallinna lennujaam)
 • 2019 Reidi tee sadeveepumbad ja veehulgamõõtjad MJK Flygt. Pilt.
 • 2019 Tallinna Vesi AS Hange tsetrifugaalpump joogiveele
 • 2019 Enefit Kaevandused AS Hange varuosad reoveepumbale
 • 2018 Mustamäe Elamuste Keskus
 • 2017 juuni Prangli saare kanalisatsiooni pump Flygt
 • 2017 juuni 6“ roostevabast terasest puurkaevupumpade hange  6 tk Lowara
 • 2017 juulis võitis Hekes Eesti OÜ hanke Lowara pumpadele ja varuosadele, tellija: VKG Oil AS
 • 2017 märts Tööstuslikud pumbad Lowara SVI + ATEX mootorid Dontal
 • 2017 veebruaris võitis Hekes Eesti OÜ kaevanduspumpade hanke Flygt BIBO pumpadele, tellija: Enefit Kaevandused AS
 • 2017 veebruaris võitis Hekes Eesti OÜ kaevanduspumpade hanke Flygt BIBO pumpadele, tellija: VKG Kaevandused OÜ
 • 2010-2017 ehitatavatele kalalaevadele Flygt pumbad ja mikserid
 • 2015-2017 laevade puhastusseadmetele pumbad Lowara. Flygt tellija: MDC
 • 2010-2017 avariidushid mitmetele veepuhastusjaamadele ja tööstusettevõtetele
 • 2016 nov. kanalisatsioonipumbad Flygt TALLINK GRUPP AS
 • 2016 okt Kanalisatsiooniülepumpla pumbad Flygt Tallinna Vesi
 • 2016 okt. Töömapumbad Flygt Fund Ehitus
 • 2016 juuni Segurid, mikserid puhastitele Emajõe Veevärk
 • 2016 september Jõhvi pumpla II astme survetõstepumbad Lowara
 • 2016 novembris Tootsi aleviku uue veepuhastusjaama  pumbad Lowara
 • 2016 oktoobris 6“ roostevabast terasest puurkaevupumpade hange 10 tk Lowara, tellija:Tallinna vesi
 • 2016 aastal võitis Hekes Eesti OÜ pumpade remondihanke, tellija: Enefit Kaevandused AS
 • 2015 aastal võitis Hekes Eesti OÜ  iseimevate pumpade hanke Godwin pumpadele CD140M-01 Dri prime 37kW,´tellija: Eesti Energia Õlitööstus AS
 • 2014 jaanuar Tartu Vesi veepuhastusjaama dosaatorpumpade ProMinent hange