2021 Kurtna veetöötlusjaam
2021 Kotka veetöötlusjaam
2021 Metsanurme veetöötlusjaam
2020 Mustla veetöötlusjaam
2020 Tänassilma survetõstepumpla pumbad