Z-installatsiooni tüüp (kuiv paigaldus horisontaalne)

  • Horisontaalne, püsiv (permanentne), kuivpumba paigaldus. Sukelduspump on paigaldatud kuiva süvendisse, äärikuühendusega imi ja väljalasketorustikuga.

Content missing