Fygt 4901 uhteklapp

 

TOOTE KIRJELDUS

Loputusklapi peaülesandeks on pumba töökoja loputamine, puhastamine heitveest ja settest heitvee automaatse läbisegamise teel enne tühjendamist. Iga tööperioodi alguses on klapp avatud ning surve all loputav vedelik suunatakse pumbast töökotta. Töökojas paiknev vesi segatakse jõuliselt läbi ning sete tõuseb hõljumiks. Loputusklapp on paigaldatud pumba korpusele ning selle konstruktsioon põhineb ejektoril ja kuuliga sulgurklapil. Klapi töö on automaatne ning toimub vastavalt pumba voolu ja surve näitajatele, välistades nii elektrikomponentide ja kaablite vajaduse.

Rakendused

Flygt’i pumpadega varustatud reovee pumbajaamad.

Tööjõudlus

Ühest 4901 loputusklapist peab piisama maksimaalse läbimõõduga 2,1 meetrit pumbajaama loputamiseks. Vedeliku temperatuur maks. 40°C. Minimaalse temperatuuri määramiseks vaadake klapi õlikestas kasutatud õli külmumistemperatuuri.

Täiskomplekt, loputusklapp, standardmudel                           Täiskomplekt, loputusklapp, standardmudel
(556 51 01)                                                                                    (556 51 02)
Musta värvi klapi korpus.                                                               Sinist värvi klapi korpus
Sulgurklapp                                                                                 Sulgurklapp
Malmkuul.                                                                                      Polüurentaarkuul.

Kaal
Loputusklapp (standardmudel) 8,0 kg
Loputusklapp (erimudel) 7,4 kg

 

Lisainfo: info@hekes.ee