Tuletõrje- ja sprinklerpumbad ja täislahendused

Tuletõrje- ja sprinklersüsteemide pumbasõlmed. Pumbad raamil elektri- ja diiselmootoriga , (EN12845 ), juhtkilbid, rõhuandurid, imi- ja survetorustik. tootlikkusega kuni 1,300 m3/h ja tõstekõrgusega kuni 146 m.

Content missing