Väikepumplad drenaaž- ja heitvee pumpamiseks keldritest ja garaažidest.

Doublebox plus – kahe pumbaga nn keldripumpla on sobilik paigladamiseks hoonete keldritesse Ja kohtadesse kus puudub isevoolne kanalisatsioon, et pumbata vett kõrgemal asuvasse drenaaži või kanalisatsioonisüsteemi. Väikepumpla on valmistatud vastavaks standardile EN 12050-1 ja 2 ning mõeldud puhta vee, hall- ja mustvee teisaldamiseks. Pumpla maht on 550 l ja kasutusel on kaks pumpa. Kasutatvate pumpade tootlikus [...]

Midibox pumpla ehk keldripumpla on ühe pumbaga pumpla ja sobilik paigladamiseks hoonete keldritesse, et pumbata vett kõrgemal asuvasse drenaaži või kanalisatsioonisüsteemi. On valmistatud vastavaks standardile EN 12050-2 ning mõeldud puhta- ja hallvee teisaldamiseks. Pumpla maht on 110 l. Pumpade tootlikus võib olla kuni 320 l/min ja maksimaalne tõstekõrgus on 11 mvs. Pumpla väljund on 1¼” [...]

Minibox pumpla on mõeldud sademe- ja elamu heitvee (nn halli vee) ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolne heitveesüsteem puudub. maht on 85 l ja mõeldud puhta- ja hallvee teisaldamiseks, mis ei sisalda suuremaid tahkeid osiseid kui 10 mm. Kasutatvate pumpade tootlikus ulatub kuni 230 l/min ja maksimaalne tõstekõrgus 11 mvs. Pumpla väljund on 1¼”, pumbad on varustatud [...]

Singlebox plus – ühe pumbaga pumpla ( keldripumpla) on sobilik paigladamiseks hoonete keldritesse Ja kohtadesse, kus puudub isevoolne kanalisatsioon, et pumbata vett kõrgemal asuvasse drenaaži või kanalisatsioonisüsteemi. Väikepumpla on valmistatud vastavaks standardile EN 12050-1 ja 2 ning mõeldud puhta vee, hall- ja mustvee teisaldamiseks. Pumpla maht on 270 l. Kasutatvate pumpade tootlikus ületab 650 l/min [...]