Unikaalse poolavatud isepuhastuva töörattaga. Ummistuskindlad. N‐tehnoloogia on sobivaim valik ka kõige nõudlikumate ülesannete jaoks heitvee pumpamise valdkonnas Tehnilised andmed * Võimsus – 1,3 kuni 310 kW * Vooluhulk – kuni 1000l/s * Tõstekõrgus- kuni 100m

TOOTE KIRJELDUS Loputusklapi peaülesandeks on pumba töökoja loputamine, puhastamine heitveest ja settest heitvee automaatse läbisegamise teel enne tühjendamist. Iga tööperioodi alguses on klapp avatud ning surve all loputav vedelik suunatakse pumbast töökotta. Töökojas paiknev vesi segatakse jõuliselt läbi ning sete tõuseb hõljumiks. Loputusklapp on paigaldatud pumba korpusele ning selle konstruktsioon põhineb ejektoril ja kuuliga sulgurklapil. [...]

Uputatavad heitveepumbad Tehnisised andmed * Tootlikus 40 m³/h * Tõstekõrgus kuni 20 m * 1- ja 3- faasilised  50 Hz mootorid * Mootorid 1,1 kW kuni 1,5 kW * pumbatava vedeliku temperatuur kuni 50,0 °C * Suurim uputussügavus: 5 m * Suurim tahkete osiste mõõt 50 mm

Uputatavad pumbad puhta vee, drenaazvee ja kanalisatsiooni pumpamiseks, mis võivad sisaldada  hõljumit ja tahkeid osiseid või kiudaineid. Drenaazvee ja kanalisatsioonipumbad  – GLS – GLV. Malm korpuses kanalisatsioonipumbad võimsusega kuni 7,4 kW. Valikus on ühe kanaliga ja nn isepuhastuvad töörattad(GLS kiudainesisaldusega vee pumpamiseks) ja vorteks töötattaga pumbad (GLV). Tehnilised andmed * Mootorid kuni  7,4 kW

Midibox pumpla ehk keldripumpla on ühe pumbaga pumpla ja sobilik paigladamiseks hoonete keldritesse, et pumbata vett kõrgemal asuvasse drenaaži või kanalisatsioonisüsteemi.

Minibox pumpla on mõeldud sademe- ja elamu heitvee (nn halli vee) ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolne heitveesüsteem puudub.

Flygt Ready pumpa – kõikjal ehitusplatsidel või tööstuslikel objektidel, kaevude tühjendamisel või avariiolukordades. Väikseim Flygt elektriline uputatav tühjenduspump. Ready seeria on loodud kestma ka kõige raskemates töötingimustes, et pumbata reostunud-  võil iiva – kruusasisaldavat vett. Flygt Ready pumbad suudavad pumbata kuni 7 l/s, tõstekõrgus kuni 14 m, ja tahked kehad kuni 38 mm diameetriga. Saadaval võimsusega [...]

Singlebox plus – ühe pumbaga pumpla ( keldripumpla) on sobilik paigladamiseks hoonete keldritesse Ja kohtadesse kus puudub isevoolne kanalisatsioon, et pumbata vett kõrgemal asuvasse drenaaži või kanalisatsioonisüsteemi.