Projektid

2017 märts Tööstuslikud pumbad Lowara SVI + ATEX mootorid Dontal

2016 nov. kanalisatsioonipumbad Flygt TALLINK GRUPP AS

2016 okt Kanalisatsiooniülepumpla pumbad Flygt Tallinna Vesi

2016 okt. Töömapumbad Flygt Fund Ehitus

2016 juuni Segurid, mikserid puhastitele Emajõe Veevärk

2010-2017 ehitatavatele kalalaevadele Flygt pumbad ja mikserid

2015-2017 laevade puhastusseadmetele pumbad Lowara. Flygt tellija: MDC

2010-2017 avariidushid mitmetele veepuhastusjaamadele ja tööstusettevõtetele

2014 jaanuar Tartu Vesi veepuhastusjaama dosaatorpumpade ProMinent  hange

2017 juuni Prangli saare kanalisatsiooni pump Flygt

2016 september Jõhvi pumpla II astme survetõstepumbad Lowara

2016 novembris Tootsi aleviku uue veepuhastusjaama  pumbad Lowara

2017 juuni 6“ roostevabast terasest  puurkaevupumpade hange  6 tk Lowara

2016 oktoobris 6“ roostevabast terasest puurkaevupumpade hange 10 tk Lowara

 tellija:Tallinna vesi

  1. aasta juulis võitis Hekes Eesti OÜ hanke Lowara pumpadele ja varuosadele,

tellija: VKG Oil AS

  1. aasta veebruaris võitis Hekes Eesti OÜ kaevanduspumpade hanke Flygt BIBO pumpadele,

tellija: Enefit Kaevandused AS

  1. aasta veebruaris võitis Hekes Eesti OÜ kaevanduspumpade hanke Flygt BIBO pumpadele,

tellija: VKG Kaevandused OÜ

  1. aastal võitis Hekes Eesti OÜ pumpade remondihanke,

tellija: Enefit Kaevandused AS

  1. aastal võitis Hekes Eesti OÜ  iseimevate pumpade hanke Godwin pumpadele CD140M-01 Dri prime 37kW,

tellija: Eesti Energia Õlitööstus AS